Політика конфіденційності

Політика конфіденційності, юридичний документ, в якому розкриваються способи, якими ГО збирає, використовує, розкриває та керує даними Користувача.

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ГО "Антиколектор" (код ЄДРПОУ: 45147826, адреса: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, пров. Рибальський, будинок 22, квартира 53, надалі – "ГО" та/або "Адміністрація Сайту") у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту anticollector.org.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – "Дані") Користувачів Сайту.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністратором Сайту), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні власного Профілю на Сайті, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Сайту.

Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Компанією.

Розпорядником Даних є Громадська організація "Антиколектор" (код ЄДРПОУ: 45147826).

1.2 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту anticollector.org.ua та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку "зареєструватися" через форму сайту (галочка), висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає ГО "Антиколектор" а також третім особам, які надають послуги ГО "Антиколектор", зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, дозвіл на обробку власних персональних даних.

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу ГО, або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 даної Політики).

1.3 Користувач не має право використовувати сайт anticollector.org.ua, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.

1.4 Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. ГО не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися
ГО може збирати наступні Дані:

2.1 ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, адреса фактичного проживання, місце реєстрації, стать, сімейний стан, серія та номер паспорту, фотографія, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;

2.2 інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Сайту;

2.3 інформація, яку Користувачі надають ГО при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті та/або укладаючи договори про надання додаткових послуг на Сайті;

2.4 інформація, яка необхідна для здійснення комунікації в тому числі для отримання і відправки повідомлень, здійснення платежів;

2.5 дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про мобільні Дані Користувачів (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

2.6 дані, отримані в результаті проведення ГО та/або третіми уповноваженими ГО особи різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана ГО в результаті проведення маркетингової діяльності;
інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення.

2.7 ГО також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

2.7.1 файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

2.7.2 пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється "як є" і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання і цілі обробки Даних
ГО використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

3.1 здійснення покладених на ГО функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

3.2 для реєстрації, ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, за для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, введення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації освітніх програм, програм захисту Користувачів, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин anticollector.org.ua, за для покращення якості надання послуг, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами даної Політики.

ГО не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в інших громадських організаціях. 

Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних відбувається тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту, ГО може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.

4.3 На Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

4.4 ГО здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі. Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

4.4.1 за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;

4.4.2 в тому випадку, якщо на думку ГО "Антиколектор", Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між ГО "Антиколектор" та Користувачем.
ГО залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Сайті; 

4.4.3 врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення ГО неправомірних дій Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на поштову адресу О "Антиколектор": 36004, Полтавська обл., місто Полтава, пров. Рибальський, будинок 22, квартира 53.

5.1.1 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, коли підставою обробки Даних є необхідність захисту законних інтересів ГО з метою захисту від шахрайських дій та/або дій, що можуть завдати шкоди Сайту, ГО, а також якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.

5.1.2 Функціонування деяких можливостей anticollector.org.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути призупинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.1.3 ГО здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці на протязі всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

6.1 ГО при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 ГО на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 ГО залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://anticollector.org.ua/privacy-policy. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.

7.2 ГО "Антиколектор" не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо які-небуть положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впиває на інші положення даної Політки, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Публічному договорі (оферта) на надання послуг, якщо не зазначено інше.

Громадська організація "Антиколектор"
Юридична адреса: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, пров. Рибальський, будинок 22, квартира 53
Ідентифікаційний код юридичної особи 45147826

15.01.2023 року Підпис __________Електронна печатка___________ Керівник Прокопчук Михайло Анатолійович