Телефон гарячої лінії +380 95 176 2872 | Фейсбук сторінка | Група в фейсбук | Ютуб-канал |

Справа № 673/617/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ВЕРДИКТ КАПІТАЛ

Справа № 673/617/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ВЕРДИКТ КАПІТАЛ

в складі: головуючий суддя Ягодіна Т.В.

за участю секретаря судового засідання Ставнічук Р.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

ВСТАНОВИВ:

В травні 2022 року позивач звернулася до суду з позовом до ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», про визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горая О.С. від 18.01.2021 року №1311 таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування поданого позову позивач вказує, що про вчинення вказаного вище виконавчого напису їй раніше відомо не було, оскільки даний виконавчий напис позивач не отримувала ні від нотаріуса, ні від стягувача. Окрім того позивач вказує, що зазначена у виконавчому написі заборгованість не є безспірною, оскільки кредитний договір, на підставі якого вчинений виконавчий напис, не був нотаріально посвідчений. Від ТОВ «ФК «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» вона ніяких повідомлень чи вимог (претензійних листів) з приводу заборгованості не отримувала. В зв`язку з наведеним позивач звернулася до суду та просить визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. від 18.01.2021 року №1311 таким, що не підлягає виконанню, а також стягнути з відповідача витрати на правничу допомогу в розмірі 12000 грн.

Згідно ухвали суду від 30.06.2022 року в якості забезпечення позову зупинено стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса №1311 від 18.01.2021 року, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованості в розмірі 33016,38 грн.

Згідно з ухвалою судді від 04.07.2022 року відкрито провадження у справі та справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження з викликом сторін, надано відповідачу строк для подання відзиву на позов, а позивачу відповіді на відзив.

У встановлений судом строк відповідач без поважних причин відзив на позов не надав, тому суд вирішив справу за наявними матеріалами у відповідності до ч.8 ст. 178 ЦПК України.

В судове засідання позивач не з`явилася, натомість від її представника ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за її відсутності, в якій позовні вимоги підтримала в повному обсязі.

Представник відповідача та треті особи: приватний нотаріус Горай О.В. та приватний виконавець Малкова М.В. в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

За таких обставин, суд вважає за можливе проводити розгляд справи за відсутності сторін та учасників справи.

З огляду на наведене та при відсутності заперечень позивача, суд постановив ухвалу про розгляд справи на підставі наявних у ній доказів з ухваленням заочного рішення, оскільки згідно ст. 281 ЦПК України, якщо відповідач, належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин та не подав відзив, а позивач не заперечує проти такого вирішення справи, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши письмові матеріали справи відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, згідно з якою у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, повно і всебічно оцінивши всі фактичні обставини справи та докази, які мають значення для розгляду справи, суд вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що 18.01.2001року приватнимнотаріусом Житомирськогоміського нотаріальногоокругу ГораємО.С.було вчиненовиконавчий напис,зареєстрований вреєстрі за№1311про зверненнястягнення з ОСОБА_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 ,суми заборгованостіза Кредитнимдоговором №630061121від 26.11.2013 року укладеним з АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, правонаступником всіх прав та обов`язків якого за Договором відступлення права вимоги за Кредитними договорами №1 від 21.06.2016 року є ТОВ «Кредитні ініціативи», код ЄДРПОУ 35326253, правонаступником всіх прав та обов`язків якого за Договором відступлення прав вимоги за Кредитними договорами 2019-1Кі-ВЕСТА від 26.12.2018 року є ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», код ЄДРПОУ 41264766, правонаступником всіх прав та обов`язків якого за Договором відступлення права вимоги за кредитними договорами №16-01/19/1 від 16.01.2019 року є ТОВ «Вердикт Капітал» за період з 16.01.2019 року по 27.11.2020 року, що складає 32366,38 грн., з яких 14736,52 грн. прострочена заборгованість за сумою кредиту, 1245,10 грн. прострочена заборгованість за комісією, 11084,48 грн. строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом, 5300,28 грн. заборгованість за штрафами і пенею, а також плата за вчинення виконавчого напису в розмірі 650 грн., що в загальному складає 33016,38 грн. Вказаний виконавчий напис набрав законної сили 18.01.2021 року, строк пред`явлення виконавчого напису 3 роки.

11.02.2022 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Малковою М.М. відкрито виконавче провадження №64469821 по примусовому виконанню означеного виконавчого напису нотаріуса.

В матеріалах справи наявні відомості щодо направлення вказаної постанови приватним виконавцем Малковою М.В. для відома відповідачу, натомість відсутні відомості щодо її отримання ОСОБА_1 .

В межахвказаного виконавчогопровадження приватнимвиконавцем булавинесена постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 17.02.2021 року.

Відомості щодо отримання зазначеної постанови ОСОБА_1 матеріали справи не містять.

Серед представлених суду доказів також відсутнє підтвердження направлення та отримання позивачем будь-яких претензій від відповідача щодо сплати заборгованості за Кредитним договором №630061121 від 26.11.2013 року укладеним між позивачем та АТ «Альфа-Банк».

Надаючи правову оцінку вказаним обставинам, суд враховує наступне.

За загальним правилом статей15,16 ЦК Україникожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першоюстатті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно достатті 18 ЦК Українинотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюєтьсяЗаконом України «Про нотаріат»та іншими актами законодавства України (частина першастатті 39 Закону України «Про нотаріат»). Таким актом є, зокрема Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженийнаказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5(далі - Порядок вчинення нотаріальних дій).

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія (пункт 19статті 34 Закону України «Про нотаріат»). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвяченаГлава 14 Закону України «Про нотаріат»та Глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.

Так, згідно зістаттею 87 Закону України «Про нотаріат»для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат»визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієїстатті Законунотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій). Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій).

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172(далі - Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі України «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти (стаття 50 Закону України «Про нотаріат»).

За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти таких висновків.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника - це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками - наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Захист прав боржника у процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається у спосіб, передбачений підпунктом 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, - шляхом надіслання іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Натомість нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і не зобов`язаний запитувати та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її безспірності.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14,залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинноюПостанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»щодо можливості здійснення виконавчого напису на підставі оригіналу кредитного договору.

Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинноюПостанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.

Таку ж позицію висловлено у п. 83 Постанови Великої Палати Верховного Суду від 21.09.2021 року по справі № 910/10374/17, згідно якої кредитний договір, який не є нотаріально посвідченим, не входить до переліку документів, за якими може бути здійснено стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Серед документів наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, відсутній. Наданий нотаріусу Кредитний договір №630061121від 26.11.2013 року укладений між позивачем та АТ «Альфа-Банк» не міг бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису.

З урахуванням приписів статей15,16,18 ЦК України, статей50,87,88 Закону України «Про нотаріат»захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами у повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржник, якщо він є відмінний від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо він є відмінним, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.

Велика Палата Верховного Суду вказала, що наведена норма спрямована на фактичне повідомлення іпотекодавця/боржника, аби надати йому можливість усунути порушення, і цим запобігти зверненню стягнення на його майно. Тому повідомлення іпотекодавця/боржника слід вважати здійсненим належним чином за умови, що він одержав або мав одержати повідомлення, але не одержав його з власної вини. Доказом належного здійснення повідомлення може бути, зокрема, повідомлення про вручення поштового відправлення з описом вкладення.( Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23.06.2020 року,Справа № 645/1979/15-ц).

Вчинення нотаріусомвиконавчого написувідбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

Таким чином, зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що при вчиненні оспорюваного виконавчого напису нотаріусом не було дотримано встановлену законом процедуру, а саме нотаріус не переконався у безспірності заборгованості та застосувала норми законодавства, які на момент вчинення виконавчого напису на підставі рішення суду були визнані нечинними.

За встановлених обставин суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог позивача про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Частиною першоюстатті 15 ЦПК Українивстановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою.

Відповідно до положень частини першої, пунктів 1, 4 частини третьоїстатті 133 ЦПК Українисудові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до частини першоїстатті 137 ЦПК Українивитрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Пунктами 1, 2 частини другоїстатті 141 ЦПК Українипередбачено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову на відповідача, у разі відмови в позові - на позивача.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини третьоїстатті 141 ЦПК Українипри вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес.

Частиною восьмоюстатті 141 ЦПК Українивизначено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

При визначеннісуми відшкодуваннясуд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

На підтвердження понесених ОСОБА_1 витрат на правничу допомогу нею подано акт приймання - передачі наданої правничої допомоги №1 до договору №449/29-04-2022 надання правничої допомоги від 29.04.2022 року та квитанцію №449 від 22.06.2022 року, згідно якої ОСОБА_1 оплачено вартість таких послуг на суму 12000 грн. (а.с.22-23). В свою чергу представником ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» не подано заяви щодо неспівмірності понесених судових витрат зі складністю справи. Відтак з врахуванням задоволення позову ОСОБА_1 , відповідно до п.2 ч. 2ст. 141 ЦПК Українипонесені відповідачем судові витрати, що в загальному складають 12000 грн. - витрати на правничу допомогу підлягають компенсації за рахунок відповідача. Крім того, в силу ч. 1 ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір в розмірі 992,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10, 23, 81, 141, 247, 258, 259, 263-268, 280-281 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_3 доТОВ «ВЕРДИКТКАПІТАЛ»,треті особибез самостійнихвимог щодопредмета спору:приватний нотаріусЖитомирського міського нотаріальногоокругу Житомирськоїобласті Горай Олег Станіславовичта приватнийвиконавець виконавчогоокругу м. Києва Малкова Марія Вікторівна, про визнаннявиконавчого написунотаріуса таким,що непідлягає виконанню задоволити.

Визнати виконавчий напис №1311 від 18.01.2021року,вчинений приватнимнотаріусом Житомирського міського нотаріальногоокругу Горай О.С.про стягненняз ОСОБА_1 на користьТОВ «ВЕРДИКТКАПІТАЛ» заборгованості за Кредитним договором №630061121 від 26.11.2013 року укладеним між ОСОБА_1 таАкціонерним товариством «Альфа-Банк» в загальному розмірі 33016,38 грн. таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з ТОВ «ВЕРДИКТКАПІТАЛ» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу в розмірі 12000,00 грн.

Стягнути з ТОВ «ВЕРДИКТКАПІТАЛ» на користь держави судовий збір в розмірі 992,40 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне найменування сторін та учасників справи:

-позивач ОСОБА_1 ,зареєстроване місцепроживання: АДРЕСА_1 ,РНОК ПП - НОМЕР_1 ;

- відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», місце знаходження: м. Київ, вул. Кудрявий Узвіз, 5Б, ЄДРПОУ 36799749;

- треті особи без самостійних вимог щодо предмета спору:

1) приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, місце знаходження: Житомирська область, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 35.

2) приватний виконавець виконавчого округу м. Києва, Малкова Марія Вікторівна (місце знаходження: м. Київ, вул. Поправки Юрія, 6 оф.14.

Рішення складено 26.12.2022 року .

Суддя:  Т.  В.  Ягодіна

Громадська організація "Антиколектор" зареєстрована юридична особа

Повна назва: Громадська організація  «Антиколектор»

Скорочена назва: ГО «Антиколектор»

Код ЄДРПОУ: 45147826

Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Платіжні реквізити: Найменування отримувача: ГО АНТИКОЛЕКТОР ТОВ

Код одержувача: 45147826

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA583052990000026005040708241

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»