Телефон гарячої лінії +380 95 176 2872 | Фейсбук сторінка | Група в фейсбук | Ютуб-канал |

Справа № 550/905/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Таліон Плюс

Справа № 550/905/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Таліон Плюс

за участю секретаря судового засідання Байрачної Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу №550/905/22 (провадження №2/550/240/22) за позовною заявою  ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс», треті особи: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, Горай Олег Станіславович; Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва, Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

встановив:

11.11.2022 ОСОБА_1 звернулася до суду із зазначеним позовом, в якому просить суд винести рішення яким визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис Приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу, Горая О.С. №89140 від 31.10.2020.

В обґрунтуванняпозовних вимогпозивач зазначила,що 31.10.2020Приватним нотаріусомЖитомирського міськогонотаріального округу,Гораєм О.С. вчиненийвиконавчий написза №89140щодо стягнення з неї на користь ТОВ «Таліон Плюс» заборгованості в розмірі 18105,90 грн. В подальшому Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва, Малковою М.В. 11.01.2021 відкрито виконавче провадження №64052275 з примусового виконання вищевказаного виконавчого напису. Позивач, суму заборгованості за цим договором не визнає, та зазначає, що вчиняючи виконавчий напис, нотаріус не переконався у безспірності заборгованості. Вважає, що виконавчий напис вчинено з порушеннями порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами, що є підставою для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою судді від 15.11.2022 відкрито провадження у справі.

Розгляд справи проводиться в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з викликом сторін.

Позивач у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи належним чином повідомлена.

Представник позивача, адвокат Цокало Т.М. до суду надіслала заяву в якій позов підтримала повністю та просила розгляд справи проводити без участі сторони позивача.

Представник відповідача в судове засідання повторно не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи, повідомлений своєчасно та належним чином. Відзив із зазначенням заперечень проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються, не надав, заяв про розгляд справи в його відсутності не надходило.

Треті особи в судове засідання повторно не з`явилися, причину неявки суду не повідомили, про дату та час розгляду справи, згідно зі ст.128 ЦПК України, повідомлялися своєчасно та належним чином.

Пояснення третіх осіб до суду не надходили.

Оскільки представник відповідача та треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, були належним чином повідомлені про судове засідання, але причин неявки суду не повідомили, суд вважає можливим у відповідності до пункту 1 частини 3 статті 223ЦПК України провести судове засідання без їх участі.

За відсутності заперечень позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, що мають істотне значення для її розгляду встановив наступне.

На підставі виконавчого напису Приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу, Горая О.С. від 31.10.2020, зареєстрованого у нотаріальному реєстрі за №89140, приватним виконавцемвиконавчого округуміста Києва,Малковою М.В.відкрито виконавчепровадження №64052275про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Таліон Плюс» заборгованість у розмірі 18105,90 грн (а.с.20-21).

Стягнення заборгованості проводиться за період з 24.03.2020 по 20.10.2020 року: прострочена заборгованість за сумою кредиту - 4999,50 грн, прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам 9213,90 грн; штраф та пеня 2692,50 грн а також витрати за вчинення виконавчого напису - 1200,00 грн.

При вчиненні вказаної нотаріальної дії нотаріус керувався ст.ст.87-91Закону України«Про нотаріат» та п. 2 «Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусу», затвердженого Постановою КабінетуМіністрів Українивід 29червня 1999року №1172 (далі за текстом - Перелік).

Відповідно до ст. 18 Цивільного кодексу України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України«Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (ч. 1 ст. 39 Закону України «Про нотаріат»).

Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерстваюстиції України22лютого 2012року №296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за №282/20595 (далі за текстом - Порядок).

Вчинення нотаріусом виконавчого напису відповідно до п. 19 ст.34Закону України«Про нотаріат» є нотаріальною дією.

Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава 14Закону України«Про нотаріат» та Глава 16 розділу ІІ Порядку.

Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

Статтею 88Закону України«Про нотаріат» визначені умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті, нотаріус вчиняє виконавчі написи:

- якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем;

- за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою КабінетуМіністрів Українивід 29.06.99№ 1172 (далі за текстом - Перелік).

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку.

При цьому, цей Перелік не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України«Про нотаріат» та Порядку.

26 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Зазначеною постановою були внесені зміни в розділ «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами» та доповнено новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин».

Тобто, нотаріус міг вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису кредитор мав би надати нотаріусу оригінал кредитного договору, засвідчену стягувачем виписку з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Однак, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14 постанову Кабінету Міністрів України №662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», зокрема, в частині доповнення Переліку новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» було визнано незаконною та нечинною.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року у справі № 826/20084/14 постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року було залишено без змін.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 20 червня 2018 року відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року.

Тобто, на сьогоднішній день, редакція Переліку передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору.

Нотаріальна дія або відмова в її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови в її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти (ст. 50 Закону України «Про нотаріат»).

За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти таких висновків.

Учинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус проводить свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції та не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає та не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинне існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника - це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (ст. 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками - наданими стягувачем документами згідно з переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Таким чином, вчинення виконавчого напису нотаріусом можливе лише на підставі нотаріально посвідченого договору, за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним переліком є підтвердженням безспірності заборгованості перед стягувачем та дотримання ним строків звернення.

З урахуванням приписів ст.ст.15, 16, 18 ЦК України, ст.ст. 50, 87, 88Закону України«Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом учинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне в стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить протилежного.

Боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, у судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Із аналізу наданих доказів встановлено, що виконавчий напис нотаріуса, що оспорюється, вчинений 31.10.2020 року щодо кредитного договору, укладеного в простій письмовій формі 05.12.2019 року між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 . При цьому позивач не погоджується із зазначеною в виконавчому написі заборгованістю.

Таким чином, нотаріусом грубо порушені вимоги ст.88Закону «Пронотаріат» та не додержано обов`язкових умов вчинення нотаріального напису, оскільки вчинено нотаріальний напис щодо кредитного договору, який, в свою чергу, не є нотаріально посвідченим, не дивлячись на те, що ця обставина є обов`язковою.

Недодержання нотаріусом вищезазначених умов при вчиненні виконавчого напису є підставою для визнання зазначеного виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню в судовому порядку.

Висновки суду відповідають правовій позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеній у постановах: від 02 липня 2019 року у справі № 916/3006/17(провадження № 14-278гс18); від 23 червня 2020 року у справі № 645/1979/15-ц (провадження № 14-706цс 19); аналогічні висновки містяться у постановах Верховного Суду: від 03 червня 2020 року у справі № 363/568/18 (провадження № 61-49018св 18), від 03 червня 2020 року у справі № 359/8181/18 (провадження № 61-22164св 19) від 09 вересня 2020 року у справі № 336/7754/18 (провадження № 61-8781 св 20).

Ураховуючи викладене, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, ґрунтуються на вимогах закону, а тому підлягають задоволенню.

Приймаючи до уваги предмет даного спору, наслідки його розгляду судом, суд вважає за необхідне застосувати положення статті 141 ЦПК України. Так, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

З огляду на те, що позивач при пред`явленні позову сплатила судовий збір на суму 992,40 грн, що підтверджується квитанцією №0.0.2734815528.1 від 09.11.2022 (а.с.10), суд вважає за можливе стягнути з відповідача на користь позивача вищезазначену суму судового збору.

З урахуванням вимог ч.1, п.1 ч. 3 ст. 133 ЦПК України до судових витрат відносяться витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно наявної у справі квитанції №492 від 08.11.2022, акту приймання-передачі від 10.11.2022 до Договору №492/12-08-2022, детального опису виконаних робіт, ордера серія ВІ №1111792 від 09.11.2022 та договору про надання правової допомоги №492/12-08-2022 від 12.08.2022, позивач ОСОБА_1 понесла витрати на правову допомогу в розмірі 6000,00 грн (а.с.12-14, 26-28).

З урахуванням положень п.1 ч.2 ст. 141 ЦПК України,суд дійшоввисновку,що ізвідповідача ТОВ«Таліон Плюс» на користь позивача ОСОБА_1 підлягають відшкодуванню вказані вище витрати на правову допомогу в розмірі 6000,00 грн.

Керуючись статтями 12, 81, 82, 133, 137, 141, 223, 259, 264-265, 268, 280-282 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс», треті особи: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, Горай Олег Станіславович; Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва, Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню - задовольнити.

Визнати виконавчий напис №89140, вчинений Приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу, Гораєм Олегом Станіславовичем 31.10.2020 року щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс» заборгованості в розмірі 18105,90 грн, таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс» на користь ОСОБА_1 992 (дев`ятсот дев`яносто дві) грн. 40 коп - судового збору.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс» на користь ОСОБА_1 6000 (шість тисяч) грн понесених витрат на професійну правничу допомогу.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 30-денний строк, з дня його проголошення, апеляційної скарги.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач: ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ).

Представник позивача адвокат Цокало Тетяна Михайлівна (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ПТ №2424 від 23.10.2018, адреса АДРЕСА_2 ).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс» (юридична адреса: вул. Рокоссовського, 7 м. Чернігів п/і 14027, ЄДРПОУ 39700642).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович (адреса: м. Житомир, вул. Велика бердичівська, 35 п/і 10008).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Малкова Марія Вікторівна (м. Київ, вул. Поправки Юрія, 6 оф.14 п/і 02094).

Суддя С. А. Оболєнська

Громадська організація "Антиколектор" зареєстрована юридична особа

Повна назва: Громадська організація  «Антиколектор»

Скорочена назва: ГО «Антиколектор»

Код ЄДРПОУ: 45147826

Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Платіжні реквізити: Найменування отримувача: ГО АНТИКОЛЕКТОР ТОВ

Код одержувача: 45147826

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA583052990000026005040708241

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»