Телефон гарячої лінії +380 95 176 2872 | Фейсбук сторінка | Група в фейсбук | Ютуб-канал |

Справа № 197/255/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Вердикт Капітал

Справа № 197/255/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Вердикт Капітал

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі: головуючого-судді Попова В.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу № 197/255/22 за позовною заявою ОСОБА_1 , інтереси якого представляє адвокат Цокало Т.М., до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», треті особи - Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олена Василівна, Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Леся Вікторівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, -

встановив:

Короткий зміст позовних вимог.

12 червня 2021 року приватним нотаріусом Грисюк О.В. вчинено виконавчий напис № 79140, яким було запропоновано звернути до стягнення з позивача на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості у сумі 51868,97 грн. за кредитним договором № 490961711 від 11 листопада 2016 року, укладеним ним з АТ «Альфа Банк», що перебуває на виконанні у приватного виконавця Сидорук Л.В., якою на підставі вказаного виконавчого напису 09.01.2021 відкрито виконавче провадження №67435084, винесено постанови про стягнення з нього виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій, а також - про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Вважає виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, оскільки він вчинений з порушенням встановленого порядку, не на оригіналі кредитного договору, не нотаріально посвідченому кредитному договорі, за відсутності доказів відступлення права вимоги за кредитним договором до іншого стягувача. Крім того, вимогу про погашення суми боргу від кредитора він не отримував, з вказаною у виконавчому написі сумою боргу не погоджується, а тому вважає, що заборгованість не є безспірною.

Стислий виклад заперечень відповідача.

Відповідач у своєму відзиві на позов зазначив, що вчинення виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які є підтвердженням безспірності, та містяться в Переліку, затвердженому постановою КМУ № 1172 від 29.06.1999. Нотаріус не встановлює під час вчинення виконавчого напису права та обов`язки учасників правовідносин, а лише перевіряє наявність необхідних документів. В задоволенні позову просив відмовити, оскільки позивач в позові не навів жодного доказу на оспорювання суми боргу, не надав доказів погашення ним боргу за кредитним договором, про виконання зобов`язань у повному обсязі, не навів альтернативного розрахунку заборгованості, не надав квитанцій на підтвердження погашення кредиту. Також відповідач надав клопотання про зменшення витрат на правову допомогу, з розміром яких категорично не погоджується, вважає, що адвокатом не подано належних документів, які б підтверджували оплату йому позивачем витрат в сумі 10000 грн., яка не відповідає критеріям розумності. Посилаючись на практику Верховного Суду, просив у стягненні з відповідача витрат на правничу допомогу відмовити у повному обсязі.

Стислий виклад відповіді на відзив.

Представник позивача у відповіді на відзив позицію відповідача заперечує, вважає, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника це обов`язкова умова вчинення виконавчого напису нотаріусом. Зазначає, що ненадання заявником приватному нотаріусу оригіналу кредитного договору вже свідчить про спірність боргу. До того ж, право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування, незважаючи на що нотаріус стягує заборгованість за договором від 2016 року за період з 21.12.2020 по 25.05.2021 року, тоді як в цей період не могло бути нараховано жодної заборгованості, окрім в порядку ст.625 ЦК України. Також не погоджується з тим, що відповідач вважає необґрунтованою суму судових витрат, оскільки її розмір встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги, ним до позову додано всі документи, що підтверджують понесення позивачем таких витрат договір, акт приймання-передачі наданих послуг з детальним описом цих послуг, квитанцію про їх оплату. До того ж, зазначає, що законодавством України встановлено обов`язкових вимог до розрахункового документа, який повинен надати при сплаті клієнтом послуг адвокат, який здійснює незалежну професійну діяльність, і який відповідно до позиції Верховного суду, викладеної в постанові від 16.04.2020 року у справі № 727/4597/19, може бути складено у довільній формі.

Позовні вимоги просив задовольнити в поновному обсязі, та стягнути з відповідача витрати на правничу допомогу у розмірі 10000 грн.

Процесуальні дії у справі.

Позовна заява надійшла до суду 11.10.2022 року на підставі ухвали Широківського районного суду Дніпропетровської області для розгляду за підсудністю.

Ухвалою судді від 13.10.2022 здійснено забезпечення даного позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису.

14.10.2022 року позовна заява прийнята до розгляду, відкрите провадження у справі, розгляд справи призначений у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Інші процесуальні дії у справі судом не здійснювались.

Заяви, клопотання.

08.11.2022 року надійшов відзив відповідача на позовну заяву та клопотання про зменшення витрат на правничу допомогу.

17.11.2022 року надійшла відповідь представника позивача на відзив, заява про поновлення строку для його подання, та заперечення на клопотання відповідача про зменшення витрат на правничу допомогу.

Інших заяв, клопотань він учасників справи не надходило.

Від приватного нотаріусу Грисюк О.В. доказів на виконання ухвали суду не надійшло.

Враховуючи, що позивачем надано копію кредитного договору та виконавчого напису, суд вважає за можливе розглянути справу на підставі наявних у справі доказів.

Фактичні обставини, встановлені судом.

11.11.2016 позивач ОСОБА_1 підписав з АТ «Альфа-Банк» Анкету-заяву на банківське обслуговування фізичних осіб у АТ «Альфа-Банк», уклавши таким чином Договір на отримання кредитних коштів.

12.06.2021 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк О.В. вчинено виконавчий напис, який зареєстровано в реєстрі за № 79140 про стягнення із ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості у сумі 51218,97 грн. за кредитним договором № 490961711 від 11 листопада 2016 року, укладеним ним з АТ «Альфа Банк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 2 від 21.12.2020 є ТОВ «ФК «ФЛЕКСІС», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 21-12/20 від 21.12.2020 є ТОВ «Вердикт Капітал».

Заборгованість складається із простроченої заборгованості за сумою кредиту 19862,43 грн., простроченої заборгованості по несплаченим відсоткам за користування кредитом - 20444,12 грн., строкової заборгованості за комісією 4312,42 грн., строкової заборгованості за штрафами і пенями - 6600,00 грн. Крім того стягнуто плату за вчинення виконавчого напису у розмірі 650,00 грн., всього до стягнення підлягає сума 51868,97 грн.

Як зазначено у виконавчому написі, строк платежу за кредитним договором настав, боржником допущено прострочення платежів, стягнення заборгованості проводиться за період з 21 грудня 2020 року по 25 травня 2021 року.

На підставі зазначеного виконавчого напису приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В. 09.11.2021 відкрите виконавче провадження № 67435084, стягнуто з боржника основну винагороду приватного виконавця у розмірі 5186,90 грн.

24.11.2021 винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, для здійснення стягнення всій суми за місцем роботи боржника ПРАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГЗК».

Суду не надано доказів відступлення АТ «Альфа-Банк» згідно з договором Відступлення прав вимоги від 21.12.2020 права вимоги за кредитним договором, укладеним з позивачем, до ТОВ «ФК «ФЛЕКСІС», та останнім - до ТОВ «Вердикт Капітал» на підставі Договору Відступлення прав вимоги № 21-12/20 від 21.12.2020.

Повідомлення про перехід права вимоги за укладеним ним кредитним договором позивач не отримував, як і вимогу про можливе стягнення заборгованості за Кредитним договором шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Докази, які були підставою вчинення виконавчого напису № 79140 від 12.06.2021 про стягнення із ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості в розмірі 51868,97 гривень, відсутні.

Зміст спірних правовідносин.

Встановленим обставинам відповідають правовідносини, які виникли з приводу законності вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Норми права, які застосовує суд.

Відповідно до статті 18ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Частиною першою статті 39Закону України«Про нотаріат» передбачено, що порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України«Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерстваюстиції Українивід 22лютого 2012року №296/5 (далі - Порядок вчинення нотаріальних дій).

Пунктом 19 статті 34Закону України«Про нотаріат» передбачено, що вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія. Правове регулювання процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів регулюються Главою 14 Закону України «Про нотаріат»та Главою 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.

Так, згідно зі статтею 87 вказаного Закону, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 цього ж Закону визначено умови вчинення виконавчих написів, згідно яких нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Аналогічний порядок вчинення нотаріальних дій передбачений пунктами 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим Постановою КабінетуМіністрів Українивід 29червня 1999року №1172 (далі - Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України«Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій.

Згідно статті 50Закону України«Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Висновок суду.

Виходячи з аналізу вищенаведених норм, вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому, нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само, на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

З матеріалів справи не вбачається, що при вчиненні напису нотаріус отримував від ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» первинні бухгалтерські документи щодо видачі позивачу кредиту та його невиконання, або здійснення позичальником його часткового погашення (квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо).

Аналізуючи спірні правовідносини в контексті вказаних норм права, судом встановлено, що, вчиняючи оскаржуваний виконавчий напис, нотаріус не з`ясував чи отримував позивач взагалі кредитні кошти від стягувача, чи існує на момент звернення заборгованість, чи не пропущено фінансовою установою строк позовної давності, що свідчить про відсутність безспірності заборгованості перед стягувачем, не з`ясовано отримання боржником вимоги про можливе стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

При цьому, суду не надано доказів, що виконавчий напис було вчинено на підставі кредитного договору, який посвідчений нотаріально. Отже, оскільки відповідач при поданні відзиву не надав суду копій документів, з якими він звертався до приватного нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису, відзив крім посилань на норми чинного законодавства, які регулюють вчинення нотаріусами виконавчий дій, зокрема по виданню виконавчих написів, не містить жодного обґрунтування позиції відповідача, суд критично ставиться до його тверджень про те, що нотаріусу було надано всі належні документи і докази наявності боргу, та вважає, що відповідач не довів безспірність суми заборгованості.

На підставі зазначеного суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Щодо заходів забезпечення позову.

Відповідно до ч.7 ст.158 ЦПК Україниу разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Таким чином, заходи забезпечення позову, вжиті за ухвалою суду від 13 жовтня 2022 року шляхом зупинення стягнення за виконавчим написом нотаріуса, продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Щодо розподілу судових витрат.

Відповідно до положень статті 141 ЦПК України, у разі задоволення позовних вимог позивача, який звільнений від сплати судового збору, він підлягає стягненню з відповідача в дохід держави. Оскільки позивач у справі від сплати судового збору був звільнений, судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 992,40 грн. та заяви про забезпечення позову у розмірі 496,20 грн. підлягає стягненню з відповідача в дохід держави.

Вирішуючи питання про стягнення витрат на правничу допомогу, суд керується наступним.

Відповідно до Постанови Верховного суду від 11 листопада 2021 року у справі №922/449/21 витрати на надану професійну правничу допомогу, у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконання робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною чи тільки має бути сплачено.

Отже, сторона у справі має право на компенсацію таких витрат, якщо нею буде доведено, що розмір таких витрат обґрунтовано.

Надаючи оцінку зазначеним представником позивача послугам правничої допомоги, суд зазначає, що справи про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню не є складними, не вимагають вивчення великого обсягу нормативно правових актів, складення великої кількості процесуальних документів. Отже, формування правової позиції при підготовці позову, направлення адвокатських запитів, складання позовної заяви та підготовка письмових клопотань не вимагала від представника позивача надмірного обсягу юридичної і технічної роботи з огляду на незначну складність вказаної справи (малозначна справа) та сталу судову практику у даній категорії справ. На думку суду вартість послуг адвоката в загальній сумі 10000,00 грн. є необґрунтовано завищеною та неспівмірною із часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт, обсягом виконаної адвокатом роботи, значенням справи для учасників.

Таким чином, суд погоджується із запереченнями відповідача, що розмір витрат на правничу допомогу явно завищений, і керується критеріями реальності адвокатських витрат та розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін, у зв`язку з чим вважає, що розмір останніх підлягає зменшенню до 5 000,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,3,5,10,12,19,23, 76-81, 89, 95, 137, 141, 158 ч.7, 258-259, 263-265, 274,279,352, 354 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 12 червня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Оленою Василівною, зареєстрований в реєстрі за № 79140, в якому запропоновано звернути стягнення із ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» грошових коштів у сумі 51868,97 грн. за кредитним договором № 490961711 від 11.11.2016 року, укладеним ним з АТ «Альфа Банк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 2 від 21.12.2020 є ТОВ «ФК «ФЛЕКСІС», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі Договору Відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 21-12/20 від 21.12.2020 є ТОВ «Вердикт Капітал».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» користьдержави судовий збір у розмірі 1488 (одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 60 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Заходи забезпечення позову, вжиті за ухвалою Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13 жовтня 2022 року (справа №197/255/22) продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач ОСОБА_1 , адреса реєстрації:  АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Представник позивача - адвокат Цокало Тетяна Михайлівна, адреса:  АДРЕСА_2 .

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 5Б, код ЄДРПОУ 36799749.

Третя особа - Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олена Василівна, адреса місця знаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська, 11 кв. 2.

Третя особа - Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Леся Вікторівна, адреса місця знаходження: м. Дніпро, вул. Хмельницького Богдана, буд. 4, офіс 400.

Повне судове рішення складено 12 грудня 2022 року.

Головуючий суддя В.В. Попов

Громадська організація "Антиколектор" зареєстрована юридична особа

Повна назва: Громадська організація  «Антиколектор»

Скорочена назва: ГО «Антиколектор»

Код ЄДРПОУ: 45147826

Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Платіжні реквізити: Найменування отримувача: ГО АНТИКОЛЕКТОР ТОВ

Код одержувача: 45147826

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA583052990000026005040708241

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»