Справа № 501/858/23: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Європейська агенція з повернення боргів

Справа № 501/858/23: Скасували виконавчий напис нотаріуса від Європейська агенція з повернення боргів

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморськ Одеської області в порядку письмового провадження цивільну справу за

позовом: ОСОБА_1 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1

до

відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30,

третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Миколайович, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/5,

третя особа: Приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Вельков Олег Віталійович, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 44, оф. 207,

предмет тапідстави позову: про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

учасники справи не з`явились,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про наступне:

В С Т А Н О В И В:

І. виклад позиції позивача.

06.03.2023 року позивач ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом до ТОВ «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», треті особи - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., Приватний виконавець виконавчого округуОдеської областіВельков О.В. про визнання виконавчого напису №185706 від 17.06.2021 року таким, що не підлягає виконанню (а.с. 1-9). Позивач зазначив, що виконавчий напис зроблений з грубим порушенням вимог чинного законодавства, так як відсутні докази відступлення права вимоги за кредитним договором № 4353464 від 09.05.02019 р. між «1Безпече агентство необхідних кредитів». Та ТОВ «ФК`Єіропейська агенція з повернення боргів», позивача сповіщено про наявність таких договорів не було у відповідності ч. 2 ст. 516 ЦК України, є значні су перечення щодо строків по стягненню заборгованості.

Тому позивач змушений звернутись до суду, та просить суд:

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 185706 вчинений 17.06.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, в якому запропоновано звернути стягнення з громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картку платника податків НОМЕР_1 , невиплачені в строк грошові кошти на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картку платника податків НОМЕР_1 ) понесені судові витрати на сплату судового збору та витрати на правничу допомогу.

Відповідач відзив надав, просив суд відмовити в задоволенні вимог позивача, просив справу розглянути без його участі (а.с. 64-68).

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

Позивач та представники позивача в судове засідання не з`явилися, сповіщалися належним чином, надали до суду від 02.05.2023 року заяви про розгляд справи без їх участі (а.с. 57-58, 69-72).

Відповідач був сповіщений належним, чином, в судове засідання не з`явився, надав до суду відзив на позов, заперечував проти заявлених вимог (а.с. 63, 64-68).

Треті особи сповіщались належним, чином, в судове засідання не з`явилися, про причини не6явки не сповістили (а.с. 59-60, 73-74).

ІІІ. Інші процесуальні дії у справ.

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 07.03.2023 року було відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову (а.с. 51).

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 13.03.2023 року було відкрито провадження по справі (а.с. 53).

Судом на підставі ч. 2 ст.247Цивільного процесуальногокодексу України (далі ЦПК), у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст правовідносин.

Згідно виконавчого напису № 185706 від 17.06.2021 р., запропоновано звернути стягнення з громадянки України ОСОБА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), невиплачені в строк грошові кошти за кредитним договором № 4353464 від 09.05.2019 року на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014 в розмірі 22398,23 грн.. (а.с. 22)

Відповідно постанови про відкриття виконавчого провадження №66642711 від 30.08.2021 року Приватний виконавець Одеської області Вальков О.В. на підставі виконавчого провадження № 185706 від 17.06.2021 року відкрив зазначене виконавче провадження (а.с. 20-21).

V. Оцінка Суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст.87ЗУ «Пронотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст.88ЗУ «Пронотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, передбачено порядок вчинення виконавчих написів.

Відповідно до п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Постановою КабінетуМіністрів Українивід 29червня 1999року №1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Відповідно до п. 1 Переліку для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Відповідно до п. 2 Переліку для одержання виконавчого напису з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Нотаріус при вчиненні виконавчого напису керувався тільки розрахунком заборгованості, підготовленим працівниками банку, що не може бути доказом безспірності грошових вимог відповідача до позивача.

Відповідно до п. 1 постанови КабінетуМіністрів України«Про затвердженняпереліку документів,за якимистягнення заборгованостіпровадиться убезспірному порядкуна підставівиконавчих написівнотаріусів» №1172від 29.06.1999року для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

V. Розподіл судових витрат між сторонами.

Згідно ст.137 ЦПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ст.141ЦПК України підлягає стягненню з відповідача судовий збір, витрати по сплаті якого понесені позивачем і документально підтвердженні.

Згідно чч.1, 2, 3 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову-на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися.

В матеріалах справи містяться копії витягу з договору про надання правочинної допомоги № 536/05-12-2022 від 05.12.2022 року, квитанція № 536 від 09.02.2023 року про сплату 8 000,00 гривень за договором №536 від 05.12.2022 року, ордеру на ім`я адвоката Цокало Т.М.. (а.с. 25-27, 36).

Згідно квитанцій № 9297-0539-4291-1490 від 18.02.2023 року, та квитанції № 9297-0540-7978-4967 від 18.02.2023 року позивачем ОСОБА_1 сплачено судовий збір в розмірі 1073,00 грн. та 536,80 грн. (а.с. 10, 34).

Позивачка просила суд стягнути з відповідача витрати пов`язані зі зверненням до суду підтверджені квитанціями у матеріалах справи, а саме 9610,40 гривень.

Слід зазначити, що вимогу про усунення порушень за договором ОСОБА_1 не отримувала вимоги про можливе стягнення заборгованості шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

З урахуванням вищенаведеного, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити та визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 526, 598, 599, 627 ЦК України, Законом України «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 N296/5, ст.ст. 3, 5, 13, 81, 141, 223, 258-259, 268, 272-273, 280-285, 354-353 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Миколайович, Приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Вельков Олег Віталійович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 185706 вчинений 17.06.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, в якому запропоновано звернути стягнення з громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картку платника податків НОМЕР_1 , невиплачені в строк грошові кошти на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів», місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картку платника податків НОМЕР_1 ) сплачений судовий збір у розмірі 1610,40 грн.(одна тисяча шістсот десять гривень 40 копійок).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Сина Петлюри, буд. 30, корд платника податків згідно з ЄДРПОУ:35625014) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картку платника податків НОМЕР_1 ) витрати на правничу допомогу у розмірі 8000,00 грн.(вісім тисяч гривень 00 копійок).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Суддя Іллічівського

міського суду Одеської області   Смирнов В.В.