Справа № 127/29326/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН

Справа № 127/29326/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН

Вінницький міський суд Вінницької області у складі судді Шаміної Ю.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) осіб в місті Вінниці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дебт Коллекшн», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Золотих Олександр Олександрович, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області Турський Олександр Віталійович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 через свого представника адвоката Цокало Т.М. звернулася до суду з даним позовом. Свої позовні вимоги мотивувала тим, що 21.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотих О.О. було вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №20645, про стягнення із ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН» заборгованість за Кредитним договором №3489509421/256371 від 03.03.2020 року, укладеним з ТОВ «ГОУФІНГОУ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №1-31/05/2021 від 31.05.2021 є ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС ГРУП», на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №1-03/06/2021 від 03.06.2021 є ТОВ «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН». Відповідно до вказаного виконавчого напису строк платежу за договором №3489509421/256371 від 03.03.2020 настав; боржником допущено прострочення платежів; стягнення платежів заборгованості проводиться за період з 03.03.2020 по 19.08.2021; загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з боржника на користь стягувача становить 11615,00 грн та складається із: 3000,00 грн простроченої заборгованості за сумою кредиту, 7215,00 грн - простроченої заборгованості по несплаченим відсоткам за користування кредитом, 1400,00 грн - плати за вчинення виконавчого напису нотаріуса. Даний виконавчий напис нотаріуса пред`явлено до примусового виконання до приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В., яким винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №69401729 від 13.07.2022. Позивач зазначає, що у матеріалах виконавчого напису відсутні докази на підставі яких право вимоги за Кредитним договором №3489509421/256371 від 03.03.2020, укладеним між ОСОБА_1 та ТОВ «ГОУФІНГОУ», було відступлено новому кредитору. Позивач зазначає, що виконавчий напис вчинений з порушенням умов вчинення виконавчих написів нотаріусами, в період часу, коли законодавством не була передбачена можливість вчинення виконавчого напису на підставі кредитного договору, укладеного в простій письмовій формі, а також зазначає, що сума заборгованості, яка вказана у виконавчому написі не є безспірною, відсотки за користування кредитними коштами були нараховані після закінчення строку дії кредитного договору, крім того для вчинення виконавчого напису не було додано виписки з особового рахунку. За таких обставин позивач просить визнати вказаний виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню та стягнути з відповідача понесені позивачем судові витрати.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.12.2022 було відкрито спрощене позовне провадження у справі без повідомлення (виклику) осіб та залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Золотих О.О., приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В.

Відповідач, отримавши вказану ухвалу разом з позовною заявою 09.01.2023, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 2105024290810, правом подання відзиву на позовну заяву не скористався.

Треті особи своїх пояснень не надали.

Враховуючи вищевикладене та положення ст. 178, 279 ЦПК України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню.

Судом установлено, що 21.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотих О.О. було вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №20645, про стягнення із ОСОБА_1 за Кредитним договором №3489509421/256371 від 03.03.2020, укладеним з ТОВ «ГОУФІНГОУ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №1-31/05/2021 від 31.05.2021 є ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС ГРУП», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №1-03/06/2021 від 03.06.2021 є ТОВ «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН» на користь ТОВ «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН» за період з 03.03.2020 по 19.08.2021, на загальну суму 11615,00 грн, з яких: 3000,00 грн прострочена заборгованість за сумою кредиту, 7215,00 грн - прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом, 1400,00 грн - плата за вчинення виконавчого напису нотаріуса (а.с. 22).

На підставі зазначеного виконавчого напису за заявою стягувача ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС ГРУП» приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області Турським Олександром Віталійовичем 13 липня 2022 року відкрито виконавче провадження №69401729 (а.с. 20, 21).

За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

При цьому, відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першої статті 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону «Про нотаріат»).

Згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1172.

З моменту прийняття цієї постанови і до 10 грудня 2014 року була чинною редакція Переліку, згідно якої стягнення кредитної заборгованості на підставі виконавчих написів було можливе тільки за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також звернення стягнення на заставлене майно.

10 грудня 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», якою, зокрема, Перелік був доповнений новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що виникають з кредитних правовідносин», яким створено можливість вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.

Для одержання виконавчого напису за кредитним договором, за яким боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначення заборгованості.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року в справі №826/20084/14 про визнання не чинним і скасування п.1 та п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №662 визнано незаконним та нечинним, зокрема розділ «Стягнення заборгованості з підстав, що виникають з кредитних правовідносин», а відтак Перелік діє в попередній редакції, яка не передбачала можливості вчинення виконавчого напису нотаріуса на нотаріально не посвідченому кредитному договорі.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року в справі № 826/20084/14 залишено без змін.

Отже, оскільки у судовому порядку вказану вище постанову від 26 листопада 2014 року №662 визнано незаконною та не чинною у вказаній вище частині, кредитний договір, який не є нотаріально посвідченим, не входить до переліку документів, за якими може бути здійснено стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Даний висновок відповідає правовому висновку, висловленому Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 21 вересня 2021 року в справі №910/10374/17.

Тобто, виконавчий напис було вчинено 21 грудня 2021 року, в період часу, коли законодавством не була передбачена можливість вчинення виконавчого напису на підставі кредитного договору, укладеного в простій письмовій формі, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року в справі № 826/20084/14.

Укладений кредитний договір № №3489509421/256371 від 03.03.2020, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Крім того, розмір боргових зобов`язань позивача, який визначений у виконавчому написі нотаріуса, в сумі 11615,00 грн не є безспірним, оскільки відсотки були нараховані після закінчення строку дії кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Припис абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК України про щомісячну виплату процентів до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування.

Слід звернути увагу, що сторони обумовили розмір процентів, однак умови договору не містять погоджених положень щодо нарахування та сплати процентів за користування кредитом поза межами строку кредитування.

Кредит надався короткостроковий та термін повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом встановлений 01.04.2020. Однак, розрахунок заборгованості по процентам, зазначений у виконавчому написі, проведений за період з 03.03.2020 по 19.08.2021.

Отже нарахування процентів після закінчення строку кредитування не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства та умовах договору.

Такі висновки суду, узгоджуються з позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 28березня 2018 року в справі № 14-10цс18 та Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 06.02.2019 в справі №175/4753/15-ц.

Відносно інших обставин, які позивач вказував у позовній заяві, то з наданих доказів по справі неможливо однозначно встановити їх наявність або відсутність. Крім того, відповідач не надав жодних доказів на спростування викладених позивачем обставин.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, а позовні вимоги - обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат, то суд враховує, що згідно з ч. 1 ст. 133ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно положень ч. 3 ст. 133 ЦПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ст. 137 ЦПК України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються в разі задоволення позову - на відповідача.

Позивачем заявлено про врахування судових витрат понесених нею (професійна правнича допомога) при розподілі судових витрат між сторонами.

На підтвердження обставин понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу суду останнім надано ордер на надання правничої (правової) допомоги серії ВІ №1115212 від 02.12.2022, копію договору №484/29-07-2022 про надання правничої (правової) допомоги від 29.07.2022, акт приймання-передачі наданої правничої допомоги №1 до вказаного договору від 05.12.2022, копію квитанції №484 від 02.12.2022, детальний опис робіт (наданих послуг) від 05.12.2022.

Як вбачається з детального опису робіт (наданих послуг) від 05.12.2022 загальна вартість виконаних робіт становить 6000,00 грн, зокрема: надання усної консультації (1000,00 грн); підготовка та написання адвокатського запиту вих. №657-29.07.2022/ЗПТ від 29.07.2022 до приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В. (500,00 грн); підготовка та написання позовної заяви про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (4000,00 грн); підготовка та написання клопотання про розгляд справи у спрощеному провадженні (500,00 грн).

Матеріалами справи підтверджується факт отримання позивачем послуг адвоката та понесення ним витрат у суді.

Зважаючи на досліджений обсяг виконаних робіт адвокатом за розглядом даної справи, наявних доказів про сплату вартості таких послуг, суд вважає за можливе стягнути із відповідача на користь позивача витрати на правничу допомогу у розмірі 6000,00 грн.

Крім того, відповідно до ст. 141ЦПК Україниз відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 992,40 грн.

Керуючись Законом України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року за №1172, ст. 10-13, 76-89, 141, 259, 263-265, 279, 352, 354 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис вчинений 21 грудня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотих Олександром Олександровичем, зареєстрований в реєстрі за №20645, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН» заборгованості за кредитним договором №3489509421/256371 від 03.03.2020 у загальній сумі 11615,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН», (код ЄДРПОУ 44243120, місцезнаходження: вул. Круглоуніверситетська, буд. 7, оф. 26, м. Київ) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) 992,40 грн (дев`ятсот дев`яносто дві гривні сорок копійок) судового збору та 6000,00 грн (шість тисяч гривень) витрат на правничу допомогу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його складення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження , якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Учасники справи:

позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

відповідач: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН», код ЄДРПОУ 44243120, місцезнаходження: вул. Круглоуніверситетська, буд. 7, оф. 26, м. Київ;

третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Золотих Олександр Олександрович, місцезнаходження:  АДРЕСА_2 ;

третя особа: приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області Турський Олександр Віталійович, місцезнаходження: вул. Героїв Крут, буд. 4-В, прим. 47, м. Вінниця, Вінницька область.

Суддя    Шаміна Юлія Анатоліївна