Четверг, 30 апреля 2020 14:22

Суд з ПриватБанк. Ціна позову 12 435,26 грн. Тіло кредиту 8500 грн. Рішення суду 4501,31 грн.

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

В даній справі я крім «Умов та правил надання банківських послуг» та «Тарифами банку», звернув увагу суду на те що банком не спростовано належними та допустимими доказами виникнення овердрафту (перевитрата грошових коштів понад встановлений платіжний ліміт).

В даній справі цікавий той факт, що банк зробив цілком обгрунтовані позовні вимоги, але банк навмисне впустив факт оплачених йому коштів.

Справа 688/629/20

№ 2/688/394/20

 

Рішення

Іменем України

 

22 квітня 2020 року                                                                  м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Березюк Н.П.,

секретаря судових засідань Грицак Г.О.,

                              

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шепетівці цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

03 березня 2020 року позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування позову посилається на те, що відповідач ОСОБА_1 09 листопада 2010 року отримала кредит у розмірі 8500 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок, зобов`язалася здійснювати погашення кредиту та процентів та дала свою згоду на те, що підписана анкета-заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та іншими банківськими нормативними актами складає між нею та банком відповідний Договір, що підтверджується підписом позивача у заяві. Проте, в порушення вимог чинного цивільного законодавства України та зазначених умов договору, відповідач зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконала, у зв`язку з чим станом на 12 січня 2020 року виникла заборгованість в загальному розмірі 12 435,26 грн., яку позивач просив стягнути з відповідача разом із понесеними ним витратами по сплаті судового збору.

Ухвалою суду від 17 березня 2020 року відкрито спрощене позовне провадження, справу призначено до розгляду на 22 квітня 2020 року.

Представник позивача за довіреністю №1740-К-Н-О від 01 квітня 2019 року Кіріченко В.М. у судове засідання не з`явився, до позовної заяви долучив клопотання про розгляд справи у його відсутність, у разі неявки відповідача в судове засідання не заперечив проти винесення судового рішення.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, надіслала до суду відзив, в якому заперечила проти задоволення позовних вимог. В обґрунтування заперечень зазначила, що у заяві позичальника не зазначена процентна ставка, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафу) за порушення зобов`язання. Крім того, зазначила, що позивач не надав доказів, що саме долучені до позовної заяви Витяги з Тарифів,Умов та правил надання банківських послуг були надані їй для ознайомлення при складанні заяви-анкети, і що вони містили умови кредитного договору, а також те, що укладений кредитний договір у вигляді заяви-анкети, підписаної сторонами, не містить строку повернення кредиту. Просила відмовити у задоволенні позову.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну, або припинення цивільних прав та обов`язків.

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч.1 ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнута згода.

Частиною 1 статті 634 вказаного Кодексу встановлено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою. Фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб`єктами господарювання на підставі договору, який, серед інших умов, повинен містити умови: найменування фінансової операції; розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строк його внесення та умови взаєморозрахунків; строк дії договору, порядок зміни і припинення договору; права та обов`язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; підтвердження, що клієнту надана інформація, зазначена в ч.2 ст.12 Закону; інші умови за згодою сторін; підписи сторін (ч.1 ст.6 Закону).

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За змістом ч.ч.1,2 ст.1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Згідно з ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією (ч.1 ст.546 ЦК України). Відповідно до змісту ст.547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений із недодержанням письмової форми є нікчемним.

Статтею 549 ЦК України передбачено, що неустойкою, штрафом, пенею є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч.ч.1,6 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог, або заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Судом встановлено, що 09 листопада 2010 року сторони уклали договір про надання банківських послуг, за умовами якого АТ КБ «ПриватБанк» надав ОСОБА_1 кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок в сумі 8500 грн.

Позивач є правонаступником ПАТ КБ «ПриватБанк», що підтверджується копією витягу із Статуту АТ КБ «ПриватБанк», погодженого НБУ 11 червня 2018 року.

Цей договір укладений сторонами шляхом підписання відповідачем та представником банку анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг у Приватбанк.

В анкеті-заяві зазначено, що відповідач погоджується, що заява разом із Пам`яткою клієнта, Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами становить між сторонами договір про надання банківських послуг, а також, що відповідач ознайомився та погодився з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку, які були надані для ознайомлення в письмовому вигляді.

До кредитного договору Банк додав витяг з Тарифів Банку, Витяг з умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку.

Згідно наданого позивачем розрахунку заборгованість відповідача станом на 12 січня 2020 року становить 12 435,26 грн., з яких 4 501,31 грн. - заборгованість за тілом кредиту, в т.ч. 4501,31 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 2483,32 грн. - заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочений кредит, 4382,28 грн. - нарахована пеня, а також штрафи відповідно до п. 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500,00 грн. - штраф (фіксована частина), 568,35 грн. - штраф (процентна складова).

Докази у справі достовірно вказують на те, що ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрило на ім`я відповідача картковий рахунок, на який Банком перераховані кредитні кошти, та через який сторонами здійснювались фінансові операції. Позивач видав відповідачу кредитну картку, яка використовувалася ним для проведення розрахунків. Вказані докази підтверджують одержання відповідачем кредитних коштів.

Свої зобов`язання відповідно до умов кредитного договору відповідач належним чином не виконувала, оскільки не повернула отриманої у Банку суми.

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що між сторонами укладений кредитний договір, на підтвердження якого надав анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг у Приватбанк від 09 листопада 2010 року, витяг з Умов та Правил надання банківських послуг, витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Унаверсальна», «Універсальна 30 днів пільгового періоду».

Підписана відповідачем анкета-заява від 09 листопада 2011 року не містить розміру процентної ставки за надані кредитні кошти, також відсутні умови щодо відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання та їх розміру.

Надані позивачем Витяг з Правил та Умов надання банківських послуг, та Витяг з тарифів обслуговування кредитних карт не підписані відповідачем, а матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці витяги з тарифів та умов розумів відповідач, ознайомився та погодився з ними, підписуючи анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг Приватбанку.

За відсутності достатніх підтверджень про конкретно запропоновані відповідачеві Умови та Правила надання банківських послуг, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.

У зв`язку з цим до спірних правовідносин не можуть бути застосовані правила ч.1 ст. 634 ЦК України, які регламентують правові засади договору приєднання.

Саме таку правову позицію висловив Верховний Суд в постановах від 03 липня 2019 року (справа №342/180/17, провадження №14-131цс19) та від 04 вересня 2019 року (справа №382/1131/18, провадження №61-4057ск19), яка згідно ч.4 ст.263 ЦПК України має враховуватися нижчестоящими судами при застосуванні норм права.

Оскільки матеріали справи не містять доказів щодо істотних умов укладеного сторонами кредитного договору, то наданий позивачем розрахунок заборгованості достовірно не вказує на розмір невиконаного відповідачем зобов`язання та є неналежним доказом.

Банк, пред`являючи вимоги про погашення кредиту, просив у тому числі, крім тіла кредиту (сума, яку фактично отримав в борг позичальник), стягнути складові його повної вартості, зокрема заборгованість за відсотками. Обґрунтовуючи право вимоги в цій частині, в тому числі їх розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості за договором від 09 листопада 2010 року, посилався на Витяг з «Тарифів Банку» та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку як невід`ємні частини спірного договору, положеннями яких передбачені процентна ставка за користування коштами, пеня за несвоєчасне погашення кредиту, штраф за порушення строків платежів за будь-яким із грошових зобов`язань та їх розміри і порядок нарахування.

Оскільки матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов розумів відповідач та ознайомився і погодився з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг Банку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), комісії, та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані Банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування.

Тому відповідно до ч.ч.1, 6 ст.81 ЦПК України відсутні підстави вважати, що при укладенні договору з відповідачем  ПАТ КБ «ПриватБанк» дотримав вимог, передбачених частиною другою статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» про повідомлення споживача про умови кредитування та узгодження зі споживачем саме тих умов, які вважав узгодженими банк.

Як зазначає Велика Палата Верховного Суду у своїх Постановах, якщо фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку банку не повернуті, то відповідно до ч.2 ст.530 ЦК України банк вправі вимагати захисту своїх прав через суд - шляхом зобов`язання виконати боржником обов`язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів.

З огляду на зазначене, відсутні правові підстави для стягнення на користь АТ КБ «ПриватБанк» відсотків за користування кредитними коштами, оскільки в матеріалах справи відсутні дані щодо прийняття боржником умов і тарифів кредитування.

Безпосередньо укладений між сторонами кредитний договір у виді заяви-анкети, підписаної сторонами, не містить і строку повернення кредиту (користування ним). Однак, враховуючи, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку Банку не повернуті, а також положення частини другої статті 530 ЦК України, з відповідача підлягає стягненню лише заборгованість за простроченим тілом кредиту у сумі 4501,31 грн., розмір якої підтверджений розрахунком банку і не спростований відповідачкою, яка у відзиві на позов фактично визнала факт виникнення правовідносин із Банком та отримання кредитних коштів, а також не надала суду доказів на спростування факту існування заборгованості за кредитним договором та повернення нею Банку отриманої суми коштів.

Задовольняючи вимоги в частині стягнення заборгованості за простроченим тілом кредиту, суд виходить з того, що відповідачем не спростовано належними та допустимими доказами виникнення Овердрафту (перевитрата грошових коштів понад встановлений платіжний ліміт), що склало суму простроченого тіла.

А тому позовні вимоги підлягають частковому задоволенні в частині стягнення заборгованості за простроченим тілом кредиту.

Відповідно до вимог ст.141 ЦПК України, виходячи із задоволення позовних вимог банку на 36,20%(2102 грн.:12 435,26 грн.х100%), з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 760,92 грн. (2102 грн.:100%х36,20%) .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 12,13,77,80, 81,141, 258, 259, 263-268 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 4501 (чотири тисячі п`ятсот одну) грн. 31 коп. заборгованості.

Стягнути з  ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір в розмірі 760 (сімсот шістдесят) грн. 92 коп.

В решті вимог відмовити.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

  Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

       позивач - акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570;

       відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області 16 лютого 2000 року, РНОКПП - НОМЕР_2 .

   Суддя:  

                      

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 02 мая 2020 10:54

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены