Версия для печати
Среда, 10 июня 2020 13:45

Закон про “Спліт”. Регулювання ринків небанківських фінансових послуг, переходить від Нацкомфінпослуг до Нацбанку

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

01.07.2020 набирає чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг". (Закон про “Спліт”).

Отже з першого липня 2020 року регулювання ринків небанківських фінансових послуг (мікрофінансові організації, ломбарди, кредитні спілки, колекторські компанії, і т.п.) переходить від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України.

 

Із суті Закону я не бачу якихось радикальних змін, для позичальника цікаві лише деякі пункти, наприклад:

 

"Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порушення нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють діяльність у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб небанківських фінансових установ або юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

 

4) статті 188-29 і 188 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 188-29. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства або законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб небанківських фінансових установ або юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної інформації Національному банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 38-1. Підстави відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

1. Національний банк України має право прийняти рішення про анулювання ліцензії, виданої небанківській фінансовій установі або особі, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, з таких підстав:

5) невиконання небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, розпорядження, рішення Національного банку України про усунення виявлених порушень ліцензійних умов;

6) повторне порушення небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензійних умов вважається вчинення протягом двох років з дня видання Національним банком України розпорядження, рішення про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке рішення (розпорядження);

7) виявлення недостовірних даних у документах, поданих небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, разом із заявою про отримання ліцензії;

8) виявлення факту (фактів) здійснення небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи (особи). Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, зазначеної ризикової діяльності, визначається нормативно-правовим актом Національного банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку;

9) ненадання небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії;

10) систематичне порушення небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) відмова небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, у проведенні перевірки Національним банком України, зокрема, недопуск уповноважених осіб Національного банку України до здійснення перевірки, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, відмова в доступі до приміщень, об’єктів, що використовуються при наданні фінансових послуг, або відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси небанківської фінансової установи (особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги) на час проведення перевірки;

12) невідповідність структури власності небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, та/або власників істотної участі в ній вимогам законодавства України;

13) невідповідність ділової репутації небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, її керівників та/або власників істотної участі вимогам законодавства України;

15) нерозкриття (неповне розкриття)/непідтвердження (неповне підтвердження) небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, інформації щодо джерел походження коштів, з яких складається її власний (статутний та/або додатковий) капітал, на підставах і в порядку, визначених законодавством України;

16) виявлення двох та більше порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки та оборони України відповідно до Закону України "Про санкції" спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";

 

Сам Закон доволі місткий, з повним текстом Закону можна ознайомитися на офіційному сайті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20 Я лише тут опублікую прикінцеві положення, для розуміння самої суті Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг".

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року, крім пунктів 6, 9, 11-14 цього розділу, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 51, ст. 716);

2) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93).

3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Національний банк України з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім банківської ліцензії та інших ліцензій, видача яких належить до повноважень Національного банку України станом на день введення в дію цього Закону) у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

4. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом, крім ліцензій, які вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 цього розділу.

5. Банки, які станом на 1 липня 2020 року у порядку, визначеному законодавством, провадять діяльність із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також мають в управлінні створені до 1 липня 2020 року відповідно до закону фонди фінансування будівництва та/або фонди операцій з нерухомістю, продовжують зазначену діяльність до завершення функціонування таких фондів та виконання всіх зобов’язань перед установниками управління майном у рамках зазначених фондів.

Для створення або набуття в управління фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю після 1 липня 2020 року банки повинні отримати передбачену цим Законом ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

6. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше 1 липня 2020 року.

Установити, що процедури, зазначені в абзаці першому цього пункту, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не завершені цією комісією до 1 липня 2020 року, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У такому разі перебіг строків для проведення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначених процедур починається з 1 липня 2020 року.

7. Установити, що з 1 липня 2020 року процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ здійснюються Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

8. Установити, що з 1 липня 2020 року Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана до 1 липня 2020 року забезпечити передачу Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень, іншої інформації (крім справ з особового складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 1 липня 2020 року.

Документи, які мають бути передані до державних архівних установ, передаються відповідно до законодавства.

10. Установити, що з 1 липня 2020 року ліцензії вважаються переоформленими таким чином:

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.

11. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів до 1 липня 2020 року повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

12. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.

13. Кабінету Міністрів України:

забезпечити визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

до 1 липня 2020 року:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

14. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2020 15:58
Антиколлектор

Последнее от Антиколлектор