Вопрос Суд з ТОВ ФК "Преміум актив". Позивачем не надано суду належних доказів того, що ОСОБА_1 отримував та використовував ЕЦП

Больше
1 мес. 1 день назад - 1 мес. 1 день назад #212 от Антиколлектор
РІШЕННЯ

Іменем України

19 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Дацюк О.І., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум актив» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ФК «Преміум актив» звернулось з позовом до ОСОБА_1 , вказавши, що у відповідності до укладеного 16.08.2018 року в електронній формі договору між ТОВ «ФК Є гроші» та ОСОБА_1 відповідач отримав позику в розмірі 1000 гривень шляхом перерахування на картковий рахунок відповідача строком до 15.09.2018 року зі сплатою процентів у розмірі 2% за кожен день користування позикою. Оскільки в встановлений строк ОСОБА_1 позику не повернув, проценти за користування коштами не сплатив, станом на 15.01.2019 року виникла заборгованість у загальній сумі 7463,70 гривень, з яких 1000 гривень сума позики, 2803,70 гривні проценти за користування позикою, 3660 гривень пеня.

15.01.2019 року відповідно до укладеного між ТОВ «ФК Є гроші» та ТОВ «ФК «Преміум актив» укладено договір про надання фінансових послуг факторингу, за яким відступлено право вимоги по кредитним договором, в тому числі і за договором, укладеним із відповідачем.

По суті вимог позивач просить стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за договором про надання позики від 16.08.2018 року в сумі 7463,70 гривень, а також судові витрати: судовий збір в сумі 1921 гривня.

Ухвалою суду від 25.04.2019 року відкрито провадження по справі та призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Відповідач у наданий судом строк та станом на день розгляду справи своїм правом подання до суду клопотань про розгляд справи з повідомленням сторін та відзиву на позовну заяву не скористався, відзив на позов не подав, заперечення щодо розгляду справи в спрощеному порядку подано не було, будь-яких клопотань та заяв від відповідача подано до суду не було, відтак у відповідності до ч. 8 ст. 178 та ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.

В ході розгляду справи сторонами заяви чи клопотання не подавались.

При вивченні матеріалів справи судом встановлено наступне.

Позивачем надано роздрукований текст договору № 3644603452-032443 надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (а.с. 13-19) з зазначенням про те, що з сторонами договір підписаний електронними підписами.

Також позивачем додано платіжне доручення про перерахування ТОВ «ФК Є гроші» на ім`я ОСОБА_1 1000 гривень (а.с. 27).

Натомість платіжне доручення не має ані підписів, ані печаток банківської установи.

З копії довідки, яка не має дати, вбачається, що 16.08.2018 року було успішно виконано транзакцію поповнення картки, повний номер якої не зазначений.

При вирішенні спору суд виходить з наступного.

Статтею 205 ЦК України визначено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до положень ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Відповідно до положень ст. 12, 13 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Як вказує ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Натомість, на переконання суду, позивачем не надано суду належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_1 отримував та використовував електронний цифровий підпис, що договір від 16.08.2018 року був укладений саме ним, а також, що грошові кошти в сумі 1000 гривень дійсно були перераховані на його картковий рахунок та отримані ним.

За таких обставин, виходячи з презумпції обов`язковості доведення обставин, на які посилається, саме стороною, яка стверджує про такі обставини, суд вважає, що позивачем не доведені обставини, на які він посилався в обґрунтування заявленого позову, тож законних підстав для задоволення заявлених вимог немає.

На підставі викладеного, керуючись 76-81, 141, 258, 259, 263-265 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум актив» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості залишити без задоволення.

Відповідно до ст. 265 ч. 5 ЦПК України зазначаються наступні відомості:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Преміум актив», яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 66, код ЄДРПОУ 41797188.

Відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований проживаючим АДРЕСА_1 , індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а особами, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення. З урахуванням положень п. 15.5 розділу XIII «Перехідні положення» ЦПК України апеляційна скарга подається через суд першої інстанції.

Суддя О.І. Дацюк

Повний текст рішення суду складений 19.12.2019 року

reyestr.court.gov.ua/Review/86478972

Viam supervadet vadens
Последнее редактирование: 1 мес. 1 день назад пользователем Антиколлектор.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.214 секунд