Вопрос Образец жалобы в "Держпродспоживслужбу"

Больше
8 мес. 2 нед. назад #181 от Антиколлектор
Заступнику Голови –
т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко Ользі Петрівні
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1
Коваленка Панаса Анастасовича
79014, м. Львів, вул. Бойка, буд. 12, кв. 12
Дата народження: 05.09.1965
Паспорт КА652356, виданий 01.05.2000
Галицьким РВ ГУ МВС України у Львівській обл.
РНОКПП 1879332808
Дом. тел.: +380 32 269-11-11
Моб. тел.: +380 67 100-00-00
СКАРГА
щодо порушення прав споживача працівниками, службовими особами та керівництвом ТОВ «Веллфін»

Приблизно в квітні 2019 року мені подзвонили на мій особистий мобільний номер з
телефону, номер якого я ніколи раніше не бачив. Невідомий представився працівником
компанії ТОВ «Веллфін» та повідомив, що я маю заборгованість в сумі 12100,00 грн.
деяким договором про надання кредиту. Я відповів, що ніколи раніше не чув ні про яку
заборгованість та вимагав надіслати мені документи, що підтверджують наші
правовідносини, факт виникнення заборгованості та детальний розрахунок суми боргу.
Далі я лише почув погрози та запевнення, що сума мого боргу буде збільшуватись.
Надалі такі дзвінки відбувались все частіше. Дзвонили з різних телефонних
номерів, надсилали неодноразові СМС-повідомлення з вимогою сплатити деяку суму.
Кожного разу мені доводилось розмовляти з різними працівниками ТОВ «Веллфін», а мою
вимогу надати докази правовідносин та заборгованості вперто ігнорували, а стиль
розмови все більше нагадував прямі погрози та вимагання. До того ж, непоодинокими
були випадки дзвінків пізно ввечері, в вихідні та державні свята, що відверто порушує мої
громадянські права. До сьогоднішнього дня ця ситуація викликає в мене нерозуміння
через образи та погрози, що тривають й далі.
Погрози полягають у збільшенні суми мого «боргу», позбавленні рухомого та
нерухомого майна, візитах «виїзних груп» для «врегулювання питання на місці». Такий
стан речей викликає в мене обґрунтоване хвилювання за своє здоров’я та життя.
Дзвінки відбувались з таких номерів (з вказанням дати та ПІБ працівника ТОВ
«Веллфін»):
1. 067 651-11-11 – 01.11.2019 – Петренко Василь Ігорович;
2. 067 651-11-12 – 02.11.2019 – Василенко Ігор Андрійович;
3. 067 651-11-13 – 03.11.2019 – Іванов Петро Володимирович;
4. 067 651-11-14 – 04.11.2019 – Нікчема Остап Петрович.
15.11.2019 після чергового дзвінка о 16 30 працівника ТОВ «Веллфін» Петренка
Василя Ігоровича з номера 067 651-11-11 мені довелось викликати швидку медичну

_____________________ /П.А. Коваленко/
2

допомогу через різке підняття артеріального тиску. Це стало прямим наслідком душевних
переживань та страждань після погроз та образ, що я почув під час цієї телефонної
розмови. Витрати на ліки по рецепту лікаря склали 1251,02 грн., про що свідчить касовий
чек з аптеки.
Зазначені телефонні розмови записані мною на електронний носій, що дозволяє
мені використовувати такі записи для захисту моїх інтересів.
З відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань ( usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ) я
отримав таку інформацію про ТОВ «Веллфін»:
1. Код за ЄДРПОУ: 39952398
2. Адреса реєстрації: 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48
3. Керівник: Лазепка Валентин Ігорович
4. Телефон: 044 455-35-38
Для з’ясування обставин по суті мною 01.10.2019 був скерований лист-запит до ТОВ
«Веллфін» (копія додається). Вказаний лист містить вимогу надати докази правовідносин,
моєї згоди на обробку персональних даних, факт виникнення заборгованості, детальний
розрахунок суми боргу. Також я вимагав припинити дзвінки та СМС-повідомлення до
мене. Однак мій лист ТОВ «Веллфін» було проігноровано, а відповідь не надано.
В діях певних службових осіб ТОВ «Веллфін» вбачаються ознаки злочинів,
передбачених рядом статей Кримінального кодексу України, серед них:
 ст.182 «Порушення недоторканності приватного життя»;
 ст.189 «Вимагання»;
 ст.353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи»;
 ст.356 «Самоправство».
Зрозуміло, що дані діяння, а саме дзвінки з рішучою вимогою сплатити певну суму
на користь «кредитора» та погрози, вчиняються групою осіб за попередньою змовою,
службовими особами з використанням службового становища або навіть організованою
групою, оскільки дзвінки здійснюють різні особи, представляються працівниками певної
організації, а їх діяльність неможлива без прямої вказівки керівництва та власників
підприємства.
Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів»:
«Нечесна підприємницька практика забороняється.
Нечесна підприємницька практика включає:
1) вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв
недобросовісної конкуренції;
2) будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в
оману або є агресивною.»
Згідно з ч.4 ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів»:

_____________________ /П.А. Коваленко/
3

«Агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично
містить елементи примусу, докучання або неналежного впливу та
істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або поведінку
споживача стосовно придбання продукції.
При встановленні того, чи містить підприємницька практика елементи
примусу, докучання або неналежного впливу, до уваги береться:
1) час, характер та повторюваність пропозицій щодо придбання
продукції;
2) вживання образливих або загрозливих висловів;
3) використання тяжкої для споживача обставини, про яку продавцю або
виконавцю було відомо, для впливу на рішення споживача;
4) встановлення обтяжливих або непропорційних позадоговірних
перешкод для здійснення споживачем своїх прав за договором, включаючи
положення про право споживача розірвати договір або замінити
продукцію чи укласти договір з іншим суб'єктом господарювання;
5) загроза здійснити незаконні або неправомірні дії.»
Відповідно до ч.5 ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів»:
«Як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики:
1) створення враження, що споживач не може залишити приміщення
продавця (виконавця) без укладення договору або здійснення оплати;
2) здійснення тривалих та/або періодичних візитів до житла споживача,
незважаючи на вимогу споживача про припинення таких дій або
залишення житла;
3) здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних або
інших повідомлень без згоди на це споживача;
4) вимога оплати продукції, поставленої продавцем (виконавцем), якщо
споживач не давав прямої та недвозначної згоди на її придбання.
Перелік форм агресивної підприємницької практики не є вичерпним.»
Згідно з ч.6 ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів»:
«Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької
практики, є недійсними.
Суб'єкти господарювання, їх працівники несуть відповідальність за
нечесну підприємницьку практику згідно із законодавством.»
Також наголошую, що жодної згоди на таку практику мною надано не було.
Отже, керуючись ст.ст.19, 26 та 31 Закону України «Про захист прав споживачів»,
іншими нормами чинного законодавства України, –

_____________________ /П.А. Коваленко/
4

Переконливо прошу:

1. Розглянути та зареєструвати дану скаргу.
2. Провести позапланову виїзну перевірку ТОВ «Веллфін», в тому числі за фактичним
місцезнаходження call-центру ТОВ «Веллфін».
3. Під час перевірки з’ясувати:
 Обставини викладені мною у цьому зверненні;
 Дотримання інших вимог законодавства, які відносяться до Вашої компетенції.
4. Зобов’язати ТОВ «Веллфін» (шляхом оформлення приписів чи іншим чином)
припинити щодо мене агресивну підприємницьку практику.
5. Накласти на ТОВ «Веллфін» та його службових осіб відповідні штрафні санкції.
6. Проінформувати мене про прийняте Вами рішення за даним зверненням, враховуючи
вимоги, зазначені у абзаці 1 ст.20 Закону України «Про звернення громадян».
7. В разі виявлення порушень, що мають ознаки злочину, передати матеріали перевірки
у правоохоронні органи, про що мене повідомити додатково.
8. У разі необхідності залучити до перевірки ТОВ «Веллфін» органи місцевого
самоврядування та інші органи виконавчої влади.
9. Надіслати на мою адресу документи, що є результатами перевірок: копії актів,
протоколів та постанов про адмінпорушення, надані приписи та ін.
Нагадую, що вказані документи та інформація не можуть становити комерційну чи
іншу таємницю, оскільки я є потерпілою стороною.
Повторюю, що для всебічного та об’єктивного здійснення перевірок мною
надаються записи телефонних розмов із співробітниками ТОВ «Веллфін» та роздруківка
СМС-повідомлень. Також я можу надати будь-які інші відомості чи пояснення, що
дозволять провести аналіз ситуації по суті.
Дякую за швидкий розгляд та відповідь на мій лист.
Додатки:
1. Диск із записами дзвінків працівників ТОВ «Веллфін» до мене.
2. Роздруківка СМС-повідомлень ТОВ «Веллфін» до мене.
3. Копія мого листа-запиту від 01.10.2019 до ТОВ «Веллфін» із доказами направлення та
вручення.
4. Копія довідки про виклик швидкої медичної допомоги від 15.11.2019.
З повагою,
Громадянин _________________ /П.А. Коваленко/
18.11.2019

Образец любезно предоставил юрист, Сергей Андрущак

Скачать можно тут

Viam supervadet vadens

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.227 секунд