Вопрос Образец жалобы Президенту Украины

Больше
4 мес. 2 нед. назад - 4 мес. 2 нед. назад #180 от Антиколлектор
Президенту України
Зеленському Володимиру Олександровичу
01220, м. Київ, вул. Банкова, буд. 11
Коваленка Панаса Анастасовича
79014, м. Львів, вул. Бойка, буд. 12, кв. 12
Дата народження: 05.09.1965
Паспорт КА652356, виданий 01.05.2000
Галицьким РВ ГУ МВС України у Львівській обл.
РНОКПП 1879332808
Дом. тел.: +380 32 269-11-11
Моб. тел.: +380 67 100-00-00
СКАРГА
щодо некомпетентності та злочинної бездіяльності
працівників, службових осіб та керівництва
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Шановний Володимире Олександровичу.
Приблизно в квітні 2019 року мені подзвонили на мій особистий мобільний номер з
телефону, номер якого я ніколи раніше не бачив. Невідомий представився працівником
компанії ТОВ «Веллфін» та повідомив, що я маю заборгованість в сумі 12100,00 грн.
деяким договором про надання кредиту. Я відповів, що ніколи раніше не чув ні про яку
заборгованість та вимагав надіслати мені документи, що підтверджують наші
правовідносини, факт виникнення заборгованості та детальний розрахунок суми боргу.
Далі я лише почув погрози та запевнення, що сума мого боргу буде збільшуватись.
Надалі такі дзвінки відбувались все частіше. Дзвонили з різних телефонних
номерів, надсилали неодноразові СМС-повідомлення з вимогою сплатити деяку суму.
Кожного разу мені доводилось розмовляти з різними працівниками ТОВ «Веллфін», а мою
вимогу надати докази правовідносин та заборгованості вперто ігнорували, а стиль
розмови все більше нагадував прямі погрози та вимагання. До того ж, непоодинокими
були випадки дзвінків пізно ввечері, в вихідні та державні свята, що відверто порушує мої
громадянські права. До сьогоднішнього дня ця ситуація викликає в мене нерозуміння
через образи та погрози, що тривають й далі.
Погрози полягають у збільшенні суми мого «боргу», позбавленні рухомого та
нерухомого майна, візитах «виїзних груп» для «врегулювання питання на місці». Такий
стан речей викликає в мене обґрунтоване хвилювання за своє здоров’я та життя.
15.11.2019 після чергового дзвінка о 16 30 працівника ТОВ «Веллфін» Петренка
Василя Ігоровича з номера 067 651-11-11 мені довелось викликати швидку медичну
допомогу через різке підняття артеріального тиску. Це стало прямим наслідком душевних
переживань та страждань після погроз та образ, що я почув під час цієї телефонної
розмови. Витрати на ліки по рецепту лікаря склали 1251,02 грн., про що свідчить касовий
чек з аптеки.

_____________________ /П.А. Коваленко/
2

Зазначені телефонні розмови записані мною на електронний носій, що дозволяє
мені використовувати такі записи для захисту моїх інтересів.
З відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань ( usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ) я
отримав таку інформацію про ТОВ «Веллфін»:
1. Код за ЄДРПОУ: 39952398
2. Адреса реєстрації: 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48
3. Керівник: Лазепка Валентин Ігорович
4. Телефон: 044 455-35-38
Для з’ясування обставин по суті мною 01.10.2019 був скерований лист-запит до ТОВ
«Веллфін» (копія додається). Вказаний лист містить вимогу надати докази правовідносин,
моєї згоди на обробку персональних даних, факт виникнення заборгованості, детальний
розрахунок суми боргу. Також я вимагав припинити дзвінки та СМС-повідомлення до
мене. Однак мій лист ТОВ «Веллфін» було проігноровано, а відповідь не надано.
В діях певних службових осіб ТОВ «Веллфін» вбачаються ознаки злочинів,
передбачених рядом статей Кримінального кодексу України, серед них:
 ст.182 «Порушення недоторканності приватного життя»;
 ст.189 «Вимагання»;
 ст.353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи»;
 ст.356 «Самоправство».
Зрозуміло, що дані діяння, а саме дзвінки з рішучою вимогою сплатити певну суму
на користь «кредитора» та погрози, вчиняються групою осіб за попередньою змовою,
службовими особами з використанням службового становища або навіть організованою
групою, оскільки дзвінки здійснюють різні особи, представляються працівниками певної
організації, а їх діяльність неможлива без прямої вказівки керівництва та власників
підприємства.
07.11.2019 я звернувся із відповідною скаргою до керівництва Нацкомфінпослуг
(копія додається). Там я детально виклав обставини справи та своє прохання розібратись,
провести відповідні перевірки та застосувати заходи державного впливу/контролю з
метою припинення порушення та притягнення винних до відповідальності.
15.11.2019 я отримав відповідь НКФП від 11.11.2019 №15246-26 (копія додається).
НКФП зазначає, що зверталась із запитом до ТОВ «Веллфін», та відповідно до наданої
відповіді моя заборгованість перед ТОВ «Веллфін» складає 18152,32 грн. При цьому мені
не надано копію запиту до ТОВ «Веллфін», відповідь цієї організації, матеріали перевірки
тощо.
Крім того, керівництво Нацкомфінпослуг пропонує мені звернутись із захистом
своїх інтересів до суду.
Вважаю відповідь НКФП від 11.11.2019 №15246-26 суто формальною, а мою скаргу
нерозглянутою по суті, оскільки ніякої перевірки НКФП не здійснила та не проводила
аналіз ситуації за оригіналами первинних документів. Мої доходи у вигляді пенсійного
забезпечення не дозволяють мені звернутись за професійною юридичною допомогою,

_____________________ /П.А. Коваленко/
3

сплатити судовий збір за подання позовної заяви тощо. Крім того, НКФП як державний
орган функціонує за рахунок платників податків, а такий підхід до скарг громадян України
є неприпустимим та злочинним.
До того ж, проблема діяльності небанківських фінансово-кредитних установ та їх
злочинні «колекторські» методи роботи – пряме шахрайство та вимагання – набули
широкого резонансу в засобах масової інформації. Це відбувається, в тому числі, через
злочинну некомпетентність та бездіяльність керівництва Нацкомфінпослуг.
Відповідно до ч.1 ст.23 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»:

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.»
Отже, керуючись Конституцією України, нормами ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими
нормами чинного законодавства України, –

Переконливо прошу:

1. Розглянути та зареєструвати дану скаргу.
2. Провести службове розслідування та притягнути винних працівників, службових осіб
та керівництво Нацкомфінпослуг до відповідальності.
3. Під час розслідування:
 З’ясувати обставини викладені мною у цьому зверненні;
 Зобов’язати керівництво Нацкомфінпослуг виконати мої вимоги, викладені у моїй
скарзі від 07.11.2019.
4. Проінформувати мене про прийняте Вами рішення за даним зверненням, враховуючи
вимоги, зазначені у абзаці 1 ст.20 Закону України «Про звернення громадян».
5. В разі виявлення порушень, що мають ознаки злочину, передати матеріали перевірки
у правоохоронні органи, про що мене повідомити додатково.
6. Надіслати на мою адресу документи, що є результатами перевірок: копії актів,
протоколів та постанов про адмінпорушення, надані приписи та ін.
Нагадую, що вказані документи та інформація не можуть становити комерційну чи
іншу таємницю, оскільки я є потерпілою стороною.
Повторюю, що для всебічного та об’єктивного здійснення перевірок мною
надаються записи телефонних розмов із співробітниками ТОВ «Веллфін» та роздруківка
СМС-повідомлень. Також я можу надати будь-які інші відомості чи пояснення, що
дозволять провести аналіз ситуації по суті.
Наголошую, що відповідно до абзацу 3 ст.7 ЗУ «Про звернення громадян»:
«Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими
особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше

_____________________ /П.А. Коваленко/
4

п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав
звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в
той же термін повертається громадянину з відповідними
роз'ясненнями.»
Дякую за швидкий розгляд та відповідь на мій лист.
Додатки:
1. Диск із записами дзвінків працівників ТОВ «Веллфін» до мене.
2. Роздруківка СМС-повідомлень ТОВ «Веллфін» до мене.
3. Копія мого листа-запиту від 01.10.2019 до ТОВ «Веллфін» із доказами направлення та
вручення.
4. Копія довідки про виклик швидкої медичної допомоги від 15.11.2019.
5. Копія скарги до НКФП від 07.11.2019.
6. Копія відповіді НКФП від 11.11.2019 №15246-26.
З повагою,
Громадянин України _________________ /П.А. Коваленко/
18.11.2019

Образец любезно предоставил юрист, Сергей Андрущак

Скачать можно Скачать можно туттут

Viam supervadet vadens
Последнее редактирование: 4 мес. 2 нед. назад пользователем Антиколлектор.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.223 секунд