Вторник, 30 ноября 2021 12:12

Повернення безпідставно набутих коштів за виконавчим написом нотаріуса

Автор
Оцените материал
(9 голосов)
Повернення безпідставно набутих коштів за виконавчим написом нотаріуса Повернення безпідставно набутих коштів за виконавчим написом нотаріуса

Якщо суд вже визнав в судовому порядку виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, а у Вас були утримані гроші по такому напису, тоді Ви можете повернути безпідставно набуті кошти за виконавчим написом нотаріуса.

Відповідно до статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.  

Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:  

1) повернення виконаного за недійсним правочином;  

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;  

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні;  

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Предметом регулювання інституту безпідставного отримання чи збереження майна є правовідносини, які виникають у зв'язку з безпідставним утриманням чи збереженням майна і які не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.

Зобов'язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають при наявності трьох умов:

а) набуття або збереження майна,

б) набуття або збереження за рахунок іншої особи,

в) відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочинну або інших підстав, передбачених статтею 11 Цивільного кодексу України).

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Набуття чи збереження майна буде безпідставним не тільки за умови відсутності правової підстави з самого початку при набутті майна, а й тоді, коли первісно така підстава була, але в подальшому відпала.

Згідно із частиною першою статті 177 Цивільного кодексу України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші.

Майном як особливим об'єктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (частина перша статті 190 Цивільного кодексу України).

За таких обставин, та враховуючи, що виконавчий напис нотаріуса визнаний таким, що не підлягає виконанню, відпадає підстава, на якій відповідач/кредитор набув кошти від позивача/позичальника внаслідок вчинення виконавчих дій, пов'язаних з виконанням виконавчого напису нотаріуса, у зв'язку з чим суд має застосувати до вказаних відносин положення законодавства щодо повернення безпідставно набутого майна.

Аналогічні висновки зроблені Верховним Судом у постановах від 28 січня 2020 року в справі № 910/16664/18, від 06 березня 2019 року в справі № 910/1531/18.

Для повернення безпідставно набутих коштів за виконавчим написом нотаріуса, складається окремий позов до суду, саме після визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню!

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 30 ноября 2021 17:23

Оставить комментарий