Телефон гарячої лінії +380 95 176 2872 | Фейсбук сторінка | Група в фейсбук | Ютуб-канал |

Безкоштовна юридична консультація
 • Кредит та іпотека
 • Виконавче провадження
 • Виконавчий напис нотаріуса

Складання юридичних документів
 • Заяви, скарги, звернення
 • Позовна заява 
 • Відзив на позовну заяву

Досудове врегулювання спорів
 • Мирове врегулювання
 • Звернення до кредитора
 • Скарга до НБУ

Повний судовий супровід
 • Захист при подачі позову
 • Скасування виконавчого напису
 • Не визнання пунктів договору

.

Позовна давність: Строки позовної давності у цивільному процесі

Позовна давність: Строки позовної давності у цивільному процесі

В людей сформувалось хибна думка на рахунок того що позовна давність, точніше сплив такої після 3-х років, не дозволяє подавати позови. Цивільний кодекс України містить цілу главу з назвою позовна давність, отже і будемо відштовхуватись від глави 19, позовна давність.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Від так ми дійсно бачимо що ЦКУ говорить про те, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Проте цією нормою закону можна апелювати виключно в тому випадку, коли стосовно Вас подано позов до суду.

Сплив строку позовної давності абсолютно не перешкоджає подати позов, для прикладу про стягнення заборгованості за кредитним договором. В особистій судовій практиці не одноразово стикався з подібною ситуацією.

І вже коли такий позов проти Вас подано, тоді Ви можете разом з відзивом на позовну заяву подати клопотання про застосування позовної давності. Проте застосувати таку норму не так і просто, бувають випадки коли Ви власноручно поставили підпис в договорі, де вказана позовна давність може бути більшою 3-х років.

Обчислення строку позовної давності

Початок перебігу позовної давності

 • Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
 • Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.
 • Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.
 • У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.
 • За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
 • За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.
 • За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов'язання.
 • Перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорюваних активів відповідачем.

Зупинення перебігу позовної давності

Перебіг позовної давності зупиняється:

 • якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);
 • у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;
 • у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;
 • якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.

У разі виникнення обставин, встановлених частиною першою цієї статті, перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин.
Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Переривання перебігу позовної давності

 • Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.
 • позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.
 • після переривання перебіг позовної давності починається заново.
 • час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Наслідки спливу позовної давності

Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності. Заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Вимоги, на які позовна давність не поширюється

 • на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;
 • на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;
 • на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію;
 • на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);
 • на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв";
 • на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини, про визнання недійсним акта передачі такого гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу (фонду) товариства (організації), створеного у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств.

Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.

Позовна давність на період воєнного стану

Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та згідно п. 19 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу України, продовжуються на строк його дії.

Наша судова практика

ГО Антиколектор в фейсбук

ГО "Антиколектор" | Антиколектор Україна

Громадська організація "Антиколектор" зареєстрована юридична особа

Повна назва: Громадська організація  «Антиколектор»

Скорочена назва: ГО «Антиколектор»

Код ЄДРПОУ: 45147826

Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Платіжні реквізити: Найменування отримувача: ГО АНТИКОЛЕКТОР ТОВ

Код одержувача: 45147826

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA583052990000026005040708241

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»